Kan je zelf glaucoom vermijden?

Helaas is ook hier het antwoord kort en bondig: neen! Risicofactoren voor glaucoom zijn leeftijd,  erfelijke predispositie, en verhoogde oogdruk. De 2 eerst factoren kan je al helemaal niet beïnvloeden en ook over je oogdruk heb je geen controle. Verhoogde oogdruk is het gevolg van een toename van de weerstand in de afvoerkanalen van het oogvocht en dit lokaal proces in het oog kan je niet beïnvloeden door levensstijl of dieet. De oogdruk wordt niet beïnvloed door hoge of lage bloeddruk en evenmin door visuele inspanningen of algemene stress. Bepaalde activiteiten kunnen de oogdruk doen oplopen zoals het bespelen van blaasinstrumenten (trompet) of het aannemen van bepaalde yoga houdingen (hoofd naar beneden), maar het is weinig waarschijnlijk dat de korte drukopstoten die hiermee gepaard gaan aanleiding zouden geven tot glaucomateuze letsels.

Toch een paar kanttekeningen. Door tijdig op controle te gaan bij de oogarts kan je de vroegtijdige diagnose van een eventueel glaucoom in de hand werken. Aangepaste therapie zal de glaucoomschade dan voorkomen, of indien reeds aanwezig, stabiliseren of de toename ervan sterk afremmen.

Ofschoon er geen harde data zijn, wijzen een aantal studies op een gunstig effect van een gezonde levensstijl op het gezichtsveld: genoeg beweging, lichaamsgewicht onder controle, niet roken en matig alcoholgebruik. Systeemaandoeningen zoals diabetes en hypertensie moeten goed onder controle gehouden worden. Het is belangrijk dat patiënten die bloeddrukverlagende medicatie nemen geen al te lage nachtelijke bloeddrukwaarden vertonen, omdat dit de doorbloeding van de oogzenuw in het gedrang kan brengen.