Artsen

Als huisarts tel je allicht heel wat patiënten met glaucoom in je praktijk. Mogelijks vragen deze patiënten je occasioneel om hun voorschriften voor oogdruppels te vernieuwen en stellen ze je de vraag of klachten verband kunnen houden met het gebruik van oogdruppels. Daarom lijsten we hier beknopt de lokale en systemische bijwerkingen op van de meest courant gebruikte glaucoom medicaties.

Ook zorgverstrekkers van andere disciplines dan de oogheelkunde zullen soms de vraag krijgen vanwege hun patiënten of bepaalde medicatie oogdrukverhoging als bijwerking kan hebben en eventueel glaucoomschade kunnen veroorzaken. In de praktijk is het vooral corticotherapie die oogdrukverhoging veroorzaakt en we bespreken dan ook beknopt het verband tussen intraoculaire druk en de verschillende toedieningsvormen van corticosteroiden.