Patiënten

Allicht ben je hier op zoek naar meer informatie over glaucoom omdat je zelf, iemand uit je omgeving, of iemand uit je familie mogelijks lijdt aan deze oogaandoening of toch geconfronteerd werd met de mogelijkheid ervan. Glaucoom is een complexe materie omdat er niet één, maar verschillende vormen van glaucoom bestaan: chronisch open hoek glaucoom, acuut gesloten hoek glaucoom, aangeboren glaucoom bij kinderen en tenslotte secundair glaucoom.

Omdat  het eerste type, chronisch open hoek glaucoom, veruit de meest voorkomende vorm van glaucoom is, zullen we op deze website vooral over deze aandoening uitweiden. Weet dat wat we verder in de tekst kortweg “glaucoom” noemen, verwijst naar deze specifieke entiteit, chronisch open hoek glaucoom. We zullen proberen in eenvoudige termen uit te leggen wat het is, hoe het ontstaat, wat de implicaties zijn voor je zicht en je levenskwaliteit, en hoe het opgespoord en behandeld wordt. De laatste drie types glaucoom zijn zeldzaam tot zeer zeldzaam en we zullen ze dan ook pas op het einde beknopt situeren.

Misschien zal na lectuur van deze site nog niet alles even duidelijk zijn. Toch hopen we dat de belangrijkste boodschap omtrent glaucoom voor patiënten hier helder naar voor komt:

  • Het is belangrijk om vanaf een bepaalde leeftijd glaucoom op te sporen en uit te sluiten
  • Indien bij jou glaucoom wordt vastgesteld, weet dan dat   
    • er doeltreffende behandelingen bestaan
    • regelmatige controle en correcte behandeling je zullen behoeden voor ernstig gezichtsverlies
    • je perfect gelukkig kan leven met glaucoom zeker als de ziekte vroegtijdig ontdekt en correct behandeld wordt
    • de diagnose glaucoom betekent dat je voor de rest van je leven zal moeten gevolgd worden door een oogarts     


Zit je nog met prangende vragen na het raadplegen van onze website, aarzel dan niet om je eigen oogarts te raadplegen of stuur een mail naar info@ophthalmologia.be

.