Wat is een secundair glaucoom?

Het chronisch en acuut glaucoom zoals hierboven beschreven zijn primaire glaucomen waarmee men bedoelt dat ze zelfstandige entiteiten zijn. Nu zijn er ook een aantal oogaandoeningen waarbij drukverhoging kan optreden als één van de complicaties van de oorspronkelijke oogaandoening: de verhoogde oogdruk en het eventueel daaruit voortvloeiend glaucoom zijn dan secundair aan de oorspronkelijke aandoening. Aangezien deze (vaak ernstige) vormen van glaucoom het gevolg zijn van een andere oogziekte, zal men zowel de oorzakelijke ziekte als ook het glaucoom moeten behandelen. Bepaalde medicaties, zoals bijvoorbeeld cortisonedruppels, kunnen eveneens drukverhoging en eventueel glaucomateuze schade veroorzaken; ook dit wordt beschouwd als secundair glaucoom.