Systemische bijwerkingen van koolzuuranhydrase remmers (Diamox)

Acetazolamide is een systemische carboanhydrase remmer (Diamox) die vaak per os gegeven wordt. Met een drukdaling van 30% à 40% is dit het krachtigste middel in ons arsenaal. Helaas, de talrijke systemische bijwerkingen staan een chronisch gebruik ervan in de weg. Meestal wordt Diamox voor een korte periode toegediend om een hoge druk onder controle te houden in afwachting van andere  maatregelen zoals filtrerende chirurgie. Contra-indicaties zijn nierlijden, leverlijden, bijnierschorsinsufficiëntie, hyperchloremische acidose

Systemische bijwerkingen

Paresthesieën
Tinnitus
Smaakperversie
Eetlustverlies
Nausea
Braken
Diarrhee
Depressie
Libidoverlies
Nierstenen
Metabole acidose
Electrolietenstoornissen
Bloeddyscrasieën