Bijwerkingen oogdruppels

De drukverlagende oogdruppels kunnen ingedeeld worden in 4 grote groepen:

  1. de prostaglandine analogen
  2. de beta-blokkers
  3. de alfa-agonisten
  4. de topische carboanhydrase remmers.

Prostaglandine analogen

Prostaglandine analogen zijn vaak de eerste keuze bij de diagnose van chronisch open hoek glaucoom omwille van de krachtige drukdaling en de zeldzame systemische bijwerkingen (Latanoprost, Tafluprost, Travoprost, Bimatoprost)

Lokale bijwerkingen

Systemische bijwerkingen

Conjunctivale injectie Dyspnoe graad 1
Jeuk, vreemd voorwerp gevoel Angina pecdoris 
Hyperpigmentatie van peri-oculaire huid Spierpijn
Periorbitale vetatrofie Toename van astma
Groei van de wimpers   
Toename van de irispigmentatie  
Cystoid macula oedeem  
Reactivatie van herpes keratitis/uveitis  

Beta-blokkers

Beta-blokkers kunnen eveneens als eerste keuze ingezet worden maar het drukverlagend effect is minder krachtig en ze zijn tegenaangewezen in een aantal systeemaandoeningen: astma, voorgeschiedenis van COPD, sinus bradycardie, en hartfalen (timolol, levobunolol, metipranolol, carteolol, betaxolol).

Lokale bijwerkingen

Systemische bijwerkingen

Discrete conjunctivale injectie  bradycardie
Droge ogen ritmestoornissen
Gedaalde cornea gevoeligheid hartfalen
Allergische blefaroconjunctivitis Syncope 
  bronchospassmen
  Nachtelijke BD daling
  depressie
  impotentie

Alfa-2 agonisten

De alfa-2 agonisten worden minder vaak voorgeschreven omwille van de hoge incidentie van allergische reacties. Ze zijn tegenaangewezen bij gebruik van MAO-inhibitoren (brimonidine, apraclonidine)

Lokale bijwerkingen

Systemische bijwerkingen

Lichte mydriase Neus- en monddroogte
Allergische blefaroconjunctivitis Systemische hypotensie
  Vermoeidheid, slaperigheid

Carboanhydrase remmers

De groep van de carboanhydrase remmers, die nog iets minder drukverlaging geven dan de beta-blokkers en dan ook meestal als bijkomende therapie gecombineerd worden met ofwel prostaglandine analogen ofwel met beta-blokkers om een additionele drukdaling te bekomen. Ze hebben geen systemische contra-indicaties (dorzolamide, brinzolamide).

Lokale bijwerkingen

Systemische bijwerkingen

Branderig gevoel hoofdpijn
Bittere smaak urticaria
Wazig zicht pruritus
tranen asthenie1 
  duizeligheid
  paresthesieën