Acuut glaucoom

Naast de sluipende, chronische vorm van glaucoom die hier werd besproken, bestaat er een andere, acute vorm. Acuut glaucoom komt minder vaak voor dan de chronische vorm. De druk loopt pijlsnel op (binnen enkel uren) tot zeer hoge waarden (meer dan 60 mm Hg), doordat de afvoer van het inwendige oogvocht plots totaal blokkeert. De uitgesproken pijn en het plotse wazig zicht doen iemand met acuut glaucoom meestal op spoedopname belanden. De behandeling dient ook snel ingesteld te worden, want anders is het ernstig verlies aan gezichtsvermogen blijvend. Ook deze vorm van glaucoom kan vaak voorkomen worden. De oogarts kan vaak, maar niet altijd, zien of je een aanleg voor acuut glaucoom hebt. En in dit geval kan een preventieve laserbehandeling gebeuren.
Acuut glaucoom komt meer voor bij vrouwen en bij verziendheid of cataract (grijze staar). Het is ook belangrijk om weten dat sommige geneesmiddelen een aanval van acuut glaucoom kunnen uitlokken. Dit kan je lezen in de bijsluiters van heel wat geneesmiddelen, vooral deze tegen verkoudheid, diarree, depressie en ziekte van Parkinson. Het gaat hier steeds om acuut glaucoom. Op chronisch glaucoom hebben deze geneesmiddelen geen invloed.